Президент шкільного об’єднання «Веселка» Койло Яна

Модель

учнівського самоврядування

Руденківської загальноосвітньої школи

І-ІІІ ступенів

Мета й завдання учнівського самоврядування в школі тісно пов’язані з роботою педагогічного колективу, який у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, іншими законодавчими актами України, рішеннями місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, власним статутом, районною та шкільною програмами системи виховання учнівської молоді на період до 2012 року (на виконання Національної програми «Діти України»).

Мета учнівського самоврядування:

залучення учнів школи до проведення навчального та виховного процесу, виховання національної свідомості, соціально активної особистості.

Завдання учнівського самоврядування:

-         участь у розробці плану роботи школи на навчальний рік;

-         підготовка та проведення конкурсів, творчих звітів, змагань;

-         забезпечення дисципліни й порядку, організація чергування у школі, класах;

-         організація дозвілля школярів;

-         проведення засідань ради обєднання, загальношкільних лінійок та загальних зборів;

-         організація роботи із збереження підручників та шкільного майна;

-         організація роботи із благоустрою території школи;

-         контроль за відвідуванням учнями школи;

-         заслуховування звітів органів учнівського самоврядування;

-         проведення соціологічних досліджень із проблем життєдіяльності учнівського колективу.

Шляхи підвищення активності та ролі учнівського самоврядування:

-         надання учням більшої самостійності в організації колективної діяльності;

-         активне залучення учнів до всіх сфер життя учнівського колективу;

-         співпраця педагогів і учнів, поєднання самодіяльності дітей із керуванням дорослих;

-         надання учням реальних прав і обовязків. 

ПОЛОЖЕННЯ

про Чергового командира

У 1-11 класах Руденківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів класний учнівський колектив очолює Черговий командир (далі ЧК).

ЧК 5-11 класів входять до складу ради ЧК (сектор дисципліни та порядку при раді шкільного об’єднання «Веселка»), збір якої проходить один раз на місяць.

ЧК обирається більшістю голосів на класних учнівських зборах, які проходять у формі відвертої розмови. ЧК може бути обраний будь-який учень класу, якому довіряють однокласники, незалежно від того, членом якої дитячої, юнацької чи молодіжної організації він є.

Термін повноважень ЧК – 1 місяць. По закінченні цього терміну на класних учнівських зборах проходить обговорення його роботи, дається оцінка, а потім обирається новий ЧК на наступний термін.

Доручення ЧК сприяє залученню до самоврядування якнайбільшого числа школярів.

Класний керівник бере участь у класних учнівських зборах на правах старшого товариша, порадника й координатора дій.

Обовязки Чергового командира

1. ЧК відповідає за дисципліну та порядок у класі:

- своєчасно повідомляє однокласникам розклад уроків чи зміни в ньому, № кабінету, в якому проходитиме урок;

- у разі потреби відкриває та закриває кабінет;

- організовує й контролює чергування учнів у класі, складає графік чергування;

- дбає про те, щоб не було спізнень учнів на уроки;

- слідкує за порядком у класі та роздягалці;

- веде облік відвідування учнями школи;

- шикує клас на загальношкільні лінійки.

2. ЧК чергового по школі класу (9-11-х класів) організовує чергування учнів класу по школі і є старшим черговим.

3. Під керівництвом ЧК у класі здійснюється підготовка, проведення й аналіз колективних творчих справ місяця по всіх напрямках роботи.

Права Чергового командира

1. ЧК має право в будь-який час, крім урочного, зібрати учнів свого класу.

2. Старший ЧК має право зібрати на раду чергових командирів усіх класів.

3. ЧК має право від імені свого класу звертатися з проханнями й пропозиціями до ради шкільного об’єднання «Веселка», педради, учителів та адміністрації школи.

4. ЧК захищає інтереси своїх товаришів на класних батьківських зборах, засіданнях батьківського комітету, педради.

Положення

про  шкільне обєднання

«ВЕСЕЛКА»

„Веселка" - це громадське, створене на добровільних засадах самодіяльне об'єднання дітей, підлітків і дорослих, що діє відповідно до вимог Декларації прав людини, Конвенції про права дитини, Закону про освіту.

Об'єднання ставить собі за мету захист прав та інтересів дітей і підлітків, об'єднання їх зусиль для добрих і корисних справ, розвиток творчих здібностей школярів.

Членами об'єднання можуть бути учні 5-11 класів і дорослі. Вступ до обєднання проводиться по письмовій заяві.

Член об'єднання "Веселка" має право:

вибирати органи самоуправління й бути обраним до них; відстоювати свою позицію;

входити до складу громадських об'єднань, діяльність яких не суперечить Конституції України;

одержувати пільги та заохочення.

Член об'єднання „Веселка" зобов'язаний дотримуватись законів обєднання та правил для учнів, виконувати всі рішення ради, доручення, які пов'язані з діяльністю об'єднання.

Вищим органом самоуправління є загальні збори, які проводяться по потребі, не рідше одного разу на рік.

Збори:

обирають раду об'єднання;

можуть розглядати будь-які питання діяльності об'єднання.

Між зборами роботою об'єднання керує рада, до якої входять як учні, так і вчителі. Збір ради об'єднання проводиться не рідше одного разу на місяць. Рада обирається строком на один навчальний рік.

При шкільному об’єднанні „Веселка” діють групи-супутники учнів 1-4 класів, які об’єднуються в „Країну Барвінкову”.

ЗАКОНИ,

якими керується обєднання

єдності слова та діла;

честі та совісті;

дружби й товариськості;

турботи й милосердя. 

НАПРЯМКИ РОБОТИ

громадянсько-патріотичний;

інтелектуальний;

морально-етичний;

екологічний;

художньо-естетичний;

трудовий;

спортивний.

Президент шкільного обєднання

«ВЕСЕЛКА»

   Є головою учнівського колективу й виступає від його імені.

  Президентом може бути обраний учень школи, який досяг віку 14 років, є активним учасником шкільних справ, має достатній та високий рівень знань.

Президент обирається учнями школи на основі загального рівного й прямого виборчого права шляхом таємного голосування строком на 2 роки.

Виборчий процес здійснюється на засадах вільного й рівноправного висування кандидатів кожним класом; клас може висувати кількох кандидатів у президенти.

  Право брати участь у виборах Президента мають учні 5-11 класів, кожен виборець має 1 голос.

  Президент обєднання є головою зборів.

  Президент обєднання:

- виносить на розгляд загальних зборів питання, що турбують учнів школи;

- має право брати участь у роботі педагогічної ради;

- є членом ради школи;

- має право ініціювати зміни щодо покращення навчання та дозвілля учнів;

- скликає засідання ради шкільного обєднання „Веселка”;

- не має права передавати свої повноваження іншим особам.

  Присяга Президента

        Я,________________________, обраний учнями Руденківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Президентом, заступаючи на цей пост, урочисто присягаю й зобов’язуюсь усіма справами сприяти розвитку учнівського самоврядування, відстоювати та захищати права учнів, сприяти зміцненню доброзичливих, дружніх стосунків між вчителями та учнями школи, виконувати свої обов’язки в інтересах шкільного колективу, підносити авторитет закладу.

  Повноваження Президента припиняються в разі:

- відставки;

- усунення з поста в порядку імпічменту;

- закінчення школи.